Botox – Zalecenia po zabiegu

Aby zmniejszyć do minimum ryzyko rozprzestrzeniania się preparatu:

  • przez 4 godziny po zabiegu należy unikać: masowania i pocierania miejsc kłucia, znacznego schylania głowy (np. jak przy zawiązywaniu butów czy myciu głowy), kładzenia się, skakania.
  • Do 48 godzin po zabiegu należy unikać intensywnego wysiłku fizycznego. Istotne jest unikanie wahań termicznych otoczenia – szczególnie przez pierwsze 48h (do 1 tyg) – nie korzystamy z sauny, łaźni parowych, solarium czy z komór zimna.
  • unikamy dłuższego przebywania w temp. poniżej 0 st. C oraz nie opalamy się. Unikamy nagrzewania i oziębiania miejsc, w które podano preparat bezpośrednio po zabiegu do ok. 1 tyg. ponieważ może to spowodować jego dezaktywację lub osłabić jego działanie
    i tym samym zmniejszyć efekt zabiegu.
  • Objawy uboczne występujące w wyniku zastosowania toksyny botulinowej są znikome i w przypadku prawidłowego użycia bardzo rzadkie. Zawsze są one przejściowe.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub wystąpienia objawów niepożądanych związanych z podaniem preparatu, które budzą niepokój należy skontaktować się z lekarzem.

Komentowanie jest wyłączone