Botox – Przeciwwskazania bezwzględne

  • nadwrażliwość na kompleks neurotoksyny Clostridium botulinum typ A lub na którykolwiek ze składników leku (albuminy ludzkie i inne),
  • zaburzenia przewodnictwa nerwowo- mięśniowego (np. zespół Lamberta-Eatona, Myasthenia gravis),
  • miejscowe infekcje skóry,
  • miejscowe iniekcje skórne,
  • zaburzenia krzepnięcia krwi,
  • stosowanie leków przeciwkrzepliwych,
  • stosowanie leków powodujących relaksację mięśni,
  • stosowanie następujących leków lub okres 1 tygodnia od ich odstawienia: aminoglikozydy (streptomycyna, gentamycyna, amikacyna, kanamycyna, itp.), aminochinolony (chlorochina, hydroksychlorochina, itp.), D-penicylamina, cyklosporyna, linkomycyna, tetracyklina, polimyksyna, niektórych leków stosowanych w celu znieczulenia (np. sukcynylocholiny, tubo kuraryny, itp.).

Komentowanie jest wyłączone