Zakaz kopiowania treści oraz grafik ze strony www.viviean.pl

Strona www.viviean.pl powstała dzięki mozolnej pracy wielu specjalistów z różnych dziedzin, czego efektem końcowym jest niepowtarzalna i merytoryczna w swej wymowie treść oraz grafiki.

Dzięki niepowtarzalnej treści, przemyślanej w swej budowie, szybko wspięła się na czołowe pozycje w wyszukiwarkach. Stworzenie niepowtarzalnego kontentu do strony www o tematyce kosmetologicznej było żmudne i pracochłonne, więc kopiowanie bez zgody zostanie poczytane jako podjęcie zobowiązań wynikających z umowy franczyzowej oraz opłat z tym związanych:

  • kopiowanie kontentu lub jego fragmentów 50000 zł plus 10000 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie praw autorskich

  • to samo odnosi się do kopiowania grafik – 50000 zł plus 10000 zł

Reasumując, kopiując naszą stronę akceptujesz warunki umowy której nawet nie czytałeś.

Wysokość dochodzonego odszkodowania (50.000 zł) stanowi równowartość jednokrotności minimalnej opłaty, jaka została ustalona za podpisanie umowy franczyzowej, uprawniającej do korzystania z treści zawartej na stronie internetowej. Zwracam uwagę, iż zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3b Ustawy, jeżeli naruszenie jest zawinione, autor może żądać od osoby, która naruszyła jego prawa, trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. W przypadku nie dojścia do porozumienia będziemy domagać się trzykrotności ww. kwoty.

Na marginesie zwracamy uwagę na treść przepisów karnych ustawy. Zgodnie z jej art. 115, kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. 17 (tj. prawa osobiste i majątkowe opisane powyżej), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Komentowanie jest wyłączone